PRIVACY STATEMENT SKIN INSTITUTE MIRABELLE

Inleiding
Skin Institute Mirabelle neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de
betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij
je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit
Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw
persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor
vragen kun je altijd contact opnemen met info@skininstitutemirabelle.nl.

Wie is Skin Institute Mirabelle?
Skin Institute Mirabelle is de besloten vennootschap Huidverzorging Mirabelle B.V.,
kantoorhoudende te (3051 BG) Rotterdam aan Straatweg 30, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24121921.
Skin Institute Mirabelle is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door
Skin Institute Mirabelle de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Skin Institute Mirabelle jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Skin Institute Mirabelle
persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Skin Institute Mirabelle
voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken
en hoe lang de gegevens door Skin Institute Mirabelle worden bewaard.
Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Openstaande saldo
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Beheer van bestellingen
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres,
Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer,
Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres,
Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer,
Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres,
Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer,
Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die
nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de
dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die
nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de
dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die
nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de
dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: CRM
Gegevens: Naam, Gebruiksnaam, E-mailadres, Bestelgeschiedenis, User
ID, Telefoonnummer, Profielfoto
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Sollicitatie
Gegevens: Naam, Gebruiksnaam, E-mailadres, Bestelgeschiedenis, User
ID, Telefoonnummer, Profielfoto
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing
Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer,
Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, User ID,
Bestelgeschiedenis
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer,
Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, User ID,
Bestelgeschiedenis
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Social media marketing
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer,
Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, User ID,
Bestelgeschiedenis
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Loyaliteitsprogramma
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer,
Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, User ID,
Bestelgeschiedenis
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website
Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Account aanbieden
Gegevens: Naam, Adres, E-mailadres, Gebruiksnaam, Wachtwoord,
Inhoud van het bericht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens: Naam, Adres, E-mailadres, Gebruiksnaam, Wachtwoord,
Inhoud van het bericht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Beveiliging en fraudebestrijding

Doeleinde: Cameratoezicht
Gegevens: Bewakingsvideo, Elektronische identificatiegegevens,
Wachtwoord, Naam
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Beveiliging van gegevens
Gegevens: Bewakingsvideo, Elektronische identificatiegegevens,
Wachtwoord, Naam
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
Skin Institute Mirabelle heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons
verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal
rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account.
Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Skin Institute Mirabelle over je zijn vastgelegd,
kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding
van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek
hiertoe doen bij Skin Institute Mirabelle. Je kunt verzoeken dat Skin Institute Mirabelle je
gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Skin Institute Mirabelle te verzoeken de
verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Skin Institute Mirabelle
of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.
Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Skin Institute Mirabelle te verkrijgen. Skin Institute Mirabelle
zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare
digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het
recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat
wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Skin Institute Mirabelle je daardoor
bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Skin Institute Mirabelle
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@skininstitutemirabelle.nl. Skin Institute Mirabelle
zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat
Skin Institute Mirabelle een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Skin Institute Mirabelle je
verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

Verwerkers
Het kan zijn dat Skin Institute Mirabelle verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij,
bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Skin Institute Mirabelle ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Skin Institute Mirabelle
worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je
computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”)
worden opgeslagen. De cookies die via de website van Skin Institute Mirabelle worden
geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet
beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes
(tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt,
zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy
Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Skin Institute Mirabelle
je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@skininstitutemirabelle.nl.

Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Skin Institute Mirabelle jouw gegevens
verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@skininstitutemirabelle.nl . Daarnaast kan je ook altijd
contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van
privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Copyright
De bezoeker van de website van Skin Institute Mirabelle mag de informatie bekijken en afdrukken voor
persoonlijk gebruik. Hoewel de content met de grootste zorg is geschreven, kunnen onze auteurs niet
aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten en/of schade die uit het gebruik
van de informatie, indirect of direct, zou kunnen voortvloeien. De informatie op deze site kan op elk
moment zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden.

Tenzij anders vermeld, berust het auteursrecht van alle teksten op deze site bij Skin Institute Mirabelle.
Niets van deze website mag worden opgeslagen, gereproduceerd in één der welke gegevensdrager of
openbaar gemaakt, op welke wijze en in welke vorm ook, zonder voorafgaande uitdrukkelijke
toestemming van Skin Institute Mirabelle.

Post a comment